Nettikasinot alkavat valvomaan varojen alkuperää

Nettikasinot kysyvät jatkossa entistä tarkempia asioita asiakkaistaan

Jos tähän päivään asti osa on jättänyt nettikasinoilla pelaamisen sen vuoksi, että ne kysyvät asiakirjoja, kuten passi/ajokortti kopioita ja kuvia pankkitililtä, niin seuraava asia ei varmasti vähennä ennakkoluuloja. Onneksi asia ei ole tälläkään kertaa asiakkaan yksityisyyttä vaarantava. Seuraavassa hieman tulevaisuudennäkymiä nettikasinolla pelaamisesta ja asiakkaiden tunnistautumisesta.

Tähän asti nettikasinot, myös en aivan parhaat nettikasinot tai oikeastaan vähintään ne, ovat tehneet tarkkaa seurantaa asiakkaistaan. KYC eli Know Your Customer on tullut tutuksi kaikille, jotka ovat vähänkään enemmän pelanneet nettikasinoilla tai päässeet nauttimaan voittojen kotiuttamisesta. Kun tähän päivään asti KYC on sisältänyt henkilöllisyyden, osoitteen ja maksutavan varmentamisen, niin jatkossa tähän tulee yksi pykälä lisää. Mielestämme jopa se kaikista olennaisin eli kenen rahoilla pelaat. Tähän asti kysymys on ollut nettikasinon näkökulmasta “kenelle maksamme”, kun luonnollisempaa olisi kysyä jatkuvien rahavirtojen alkuperää jos mietitään rikollisuuden ja rahanpesun torjuntaa.

Millä nettikasinot sitten tätä jatkossa tulevat tekemään, niin on hyvin yksinkertaista. Kerro tositteiden avulla mistä rahasi ovat peräisin. Palkkakuitit, tositteet aiemmista suurista voitoista tai perinnöstä. Jokainen varmaan voi keksiä montakin eri asiaa, mistä rahat voivat olla peräisin ja mikä tällaisesta voisi olla tositteena. Toki niitä hankaliakin tilanteita voi keksiä vähintään yhtä monta, mutta avoin keskusteluyhteys ja asiallinen käytös varmasti saa asiat ratkaistua tällaisissakin tilanteissa.

Finanssivalvonta esimerkiksi kirjoittaa seuraavasti asiasta, joka ehkä kiteyttää parhaiten operaattoreiden vastuun ja velvollisuuden. Kyseessä on siis viranomaisten ja Euroopan Unionin yhdessä määrämät pelisäännöt, ei nettikasinoiden itse keksitty tapa “kiusata” asiakkaitaan.

Varojen alkuperästä voidaan pyytää tarkempaa selvitystä

Asiakkaan tunteminen edellyttää, että palveluntarjoaja tietää kenen toimeksiannosta ja varoilla liiketoimia tehdään. Palveluntarjoajilla on lakiin perustuva velvollisuus kysyä asiakkaaltaan tietoja palvelujen käyttötarpeesta sekä asiakkaan toiminnasta, taloudellisesta asemasta ja asioinnista.

Joissain tilanteissa näitä selvityksiä saatetaan kutsua “rahanpesulomakkeeksi” tai “rahanpesukysymyksiksi”, vaikka kyseessä on lähtökohtaisesti lakiin perustuva asiakkaan tuntemiseen tarvittavien tietojen kartoittaminen.

Palveluntarjoaja on oikeutettu kysymään tarvittaessa myös tilille tulevien varojen alkuperästä ja käyttötarkoituksesta. Pankki voi esimerkiksi pyytää asiakkaalta tilille tulevien varojen alkuperästä kirjallista selvitystä sekä todistuksia liiketoiminnasta, rekisteriotteita tai muita asiakirjoja kuten kauppakirjaa tai testamenttia.”

Uutta pelattavaa? Tarkista uusimmat nettikasinot

Jotta ymmärtäisimme paremmin pelioperaattorin näkökulmaa, niin on hyvä tutustua neljänteen rahanpesudirektiiviin, joka on oikeastaan kaiken tämän takana. Siellä on hyvin kerrottu muutamalla lauseella palveluntarjoajan vastuut. Jos he eivät siis valvo pelaajien varojen alkuperää tai ovat jopa tietoisia, että jonkun pelaajan varat tulevat laittomista lähteistä, niin heitä voidaan syyttää rahanpesusta. Minkä yhtiön johto haluaisi vaarantaa menestyvän yrityksen tulevaisuuden ja olla vastaamatta viranomaisten vaatimuksiin, joita Malta, Iso-Britannia tai jokin muu euroopan unionin valtio heiltä vaatii?

  Tässä direktiivissä rahanpesuna pidetään seuraavaa toimintaa, jos sitä harjoitetaan tahallisesti:

a)

varojen muuntaminen tai siirtäminen tietoisena siitä, että ne on saatu rikollisesta toiminnasta tai osallisuudesta tällaiseen toimintaan, tarkoituksena salata tai peittää niiden laiton alkuperä tai auttaa tällaisen toiminnan harjoittamiseen osallistuvaa henkilöä välttämään toimintansa oikeudellisia seuraamuksia;

b)

varojen todellisen luonteen, alkuperän, sijainnin, niistä määräämisen, niiden liikkeiden, niitä koskevien oikeuksien tai niiden omistajan salaaminen tai peittely tietoisena siitä, että kyseiset varat on saatu rikollisesta toiminnasta tai osallisuudesta tällaiseen toimintaan;

c)

varojen hankkiminen, hallussa pitäminen tai käyttö tietoisena niiden vastaanottohetkellä siitä, että ne on saatu rikollisesta toiminnasta tai osallisuudesta tällaiseen toimintaan;

d)

mihin tahansa a, b ja c alakohdassa tarkoitettuun toimintaan osallistuminen tai sellaista toimintaa koskeva yhteenliittyminen, yritys ja avunanto, yllytys, suosiminen ja neuvominen.”

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN

Jos siis joskus sattuu tulemaan vastaan tilanne, että peliyhtiö haluaa tietää varojesi alkuperän, niin älä hermostu ja pidä kyseistä nettikasinoa ilkeänä ja muita huonompana. Ajattele asia niin, että he toimivat annettujen ehtojen mukaisesti ja ne muut, jotka eivät kysele, niin laiminlyövät velvollisuutensa ja voivat täten toimia muiltakin osin vastoin lakia.

 

Tagged with:

Jätä kommentti